This is an example of a HTML caption with a link.

      Sau hơn 10 năm hoạt động, công ty NtSoft cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định trong các lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng là khối Chính phủ, Y tế giáo dục, Tài chính ngân hàng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường kiểm định và các doanh nghiệp khác.
      Hiện nay, NtSoft đang đầu tư, tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, đo lường kiểm định để ứng dụng cho các yêu cầu ngày càng cao của các khách trong khối Chính phủ, tài chính ngân hàng, Y tế giáo dục, bảo hiểm và trong lĩnh vực đo lường kiểm định.
      Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong giai đoạn tới, chúng tôi nhận thức được sâu sắc tính cấp bách về yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng. Vì vậy chúng tôi mong muốn xây dùng được hình ảnh NtSoft gần gũi, thân thiết và đầy tin cậy đối với khách hàng và đối tác. NtSoft luôn đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng thông qua hoạt động tư vấn, cung cấp các giải pháp công nghệ và hệ thống dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng.
      Trên con đường phấn đấu để trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông và kiểm định đo lường và tự động hóa, NtSoft cam kết duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài và có trách nhiệm với khách hàng. Trên nguyên tắc “ luôn đồng hành với khách hàng” để hướng tới thành công, và chính thành công của các đối tác khách hàng chính là động lực giúp chúng tôi luôn năng động và phát triển.

Các mốc phát triển theo thời gian:

- 2004: Thành lập và trở thành công ty sản xuất phần mềm với công nghệ mạng diện rộng. Là đối tác phát triển ứng dụng cho các hãng: Microsoft, Cisco, Fortinet . . . .
- 2005: Phát triển các hệ thống phần mềm cho các doanh nghiệp Viễn thong như: Quản lý mạng cáp, quản lý cước điện thoại, quản lý khách hang và công nợ, quản lý kế toán cho các bưu điện tỉnh.
- 2006: Phát triển hệ thống quản lý nước sạch và in hóa đơn nước trên quy mô 1 tỉnh và triển khai cho một số tỉnh như: Hà Giang, Thái Bình, Tuyên Quang . . . .
- 2007: Là đối tác của các hãng lớn: Juniper, IBM, HP . . . . . .
- 2007 – 2008: Phát triển hệ thống chính quyền điện tử; phát triển xây dựng hệ thống mạng LAN – WAN trên quy mô 1 tỉnh (dự án 112). Ứng dụng cho Hà Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nam định. . . . .
- 2008: Phát riển hệ thống phần mềm một cửa: Đăng ký kinh doanh, quản lý đầu tư. . . .
- 2009: Phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng cho giáo dục, Y tế (đặc biệt hệ thống quản lý bệnh viện tổng thể).
- 2010: phát triển hệ thống phần mềm cho Quản lý y tế cho sở Y tế tỉnh. Ứng dụng thành công tại Quảng Ninh . . .
- 2010 – 2014: Phát triển các hệ thống phần mềm; là đối tác phát triển hệ thống tập bắn điện tử cho Arakura Inc, Turkey.
- Phát triển hệ thống một cửa điện tử cho tỉnh; ứng dụng cho các hệ thống chính quyền điện tử.